Ingyenes kiszállítás: Magyarország 15.000 Ft-tól
Kiszállítás 2-4 munkanapon belül
 Kézzel készült egyedi termékek

Általános szerződési feltételek (vásárlási feltételek)


Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeimen rendelkezésére állok.

Jelen ÁSZF hatálya Batki-Domonkos Krisztina webáruházában, a okopakk.hu domainen történő termékértékesítésre vonatkozik. Jelen ÁSZF Batki-Domonkos Krisztina (Szolgáltató) és a vásárló (Vevő) közötti jogviszony részleteit határozzák meg. A www.okopakk.hu webáruházon keresztül a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett lehet vásárolni.
Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.okopakk.hu

VÁLLALKOZÁS ADATAI

A szolgáltató neve: Batki-Domonkos Krisztina
A szolgáltató székhelye: 3250 Pétervására, Árpád utca 14.
A szolgáltató e-mail címe:
okopakk@gmail.com
Nyilvántartási szám:
55350707
Adószám:
56678776-1-30
Statisztikai számjel:
56678776-6920-231-10
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: 
Belügyminisztérium
Telefonszám:
+36 20 373-5460
A szerződés nyelve:
magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

-
ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
9024 Győr, Déry T. u. 11.
info@elin.hu
-
Shopmasters-Informatika Kft.
2200 Monor, Ady Endre u. 24.                                                                                                 kapcsolat shopstart.hu

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a Vevő és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF 2021. 06. 02-tól hatályos és visszavonásig hatályban marad.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 nappal a weboldalakon közzéteszi. Vevők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Vevő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált Vevője a webshopnak,
az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Vevő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
Tilos a weboldalon és webshopon megjelenő tartalmak, fotók, rajzok vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK KÖRE

A megjelenített termékek online rendelhetők meg. Telefonon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni.

A termékekre vonatkozó megjelenített árak forintban értendők, nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. 
A megrendeléskor megadott adatokat a teljesítést, azaz a megrendelt termékek fuvarozónak történő adását követő 30 napig tároljuk az esetleges panaszok intézése végett. A 30 nap elteltével a megrendeléseket és a bennük rögzített személyes adatokat töröljük a nyilvántartásunkból. Erre nézve lásd még az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képeknél törekszik arra, hogy a képek a valóságnak megfelelően mutassák be a termékeket, de ennek ellenére eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. A színek a valóságban eltérhetnek a monitoron megjelenő színektől.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy okopakk webáruház által értékesített termékek, egyedi, kézzel gyártott termékek. Ezek alapján, amennyiben egyfajta termékből több is készül, úgy nincs garantálva, hogy azok teljes mértékben azonosak egymással, nem feltűnő eltérés lehet két, azonos tervek alapján készített termék között. Emiatt, a webshopban szereplő fotón látható termék kismértékben, nem lényeges módon eltérhet a megrendelés teljesítése során az Ön részére megküldésre kerülő terméktől. Kérjük, hogy megrendelését ennek figyelembevételével küldje el részünkre. A kismértékű eltérések nem jelentik a Szolgáltató nem szerződésszerű teljesítését, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.

REGISZTRÁCIÓ

Vevő a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Vevő a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Vevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A RENDELÉS MENETE

Vevő regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

Vevő a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

Vevő kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Vevő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

Amennyiben Vevő további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma (a szállítási díj is módosulhat ilyenkor a csomag súlyától függően).

A megfelelő termékek kiválasztását követően, amennyiben nem kíván további terméket a kosárba tenni, adja le a megrendelést a "TOVÁBB A PÉNZTÁRBA" gomb megnyomásával. Ezt követően szükséges kitöltetni a megrendelést. A kosárba tett termékekre vonatkozóan az adásvételi szerződés a Szolgáltató és a Vevő között a Vevő által kitöltött megrendelésben meghatározott adatokkal és a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel jön létre. A "Pénztár" oldalon a megrendelés véglegesítése előtt a weboldal felkínálja a megrendelés ellenőrzésének/módosításának a lehetőségét.

Vevő beírja a szállítási címet. Az országot egy legördülő menüben választhatja ki, a többi adatot be kell írni a megfelelő rubrikába. A szállítási/fizetési módot kell ezt követően kiválasztani (erről a következő bekezdésekben olvashat részletesen).

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vevőt az új adatokról. A Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Adatbeviteli hibák javítása: Vevő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

Vevő a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap általa rögzített e-mail címére. Amennyiben e visszaigazolás Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vevőhöz nem érkezik meg, Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vevő rossz e-mail címet adott meg a vásárlás során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A visszaigazolás kizárólag a megrendelés kézhezvételét és nem annak elfogadását, vagyis nem a szerződés felek közötti létrejöttét bizonyítja. A megrendelt termékek értékesítésére vonatkozó szerződés a felek között akkor jön létre, amikor Szolgáltató  e-mailben tájékoztatja a Vevőt a teljesítésről, azaz a termékek fuvarozónak való átadásáról ("Elküldve" tárgyú levél elküldésével). Amennyiben a megrendelést valamilyen elháríthatatlan ok miatt Szolgáltató nem tudja a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről, a megrendelés visszaigazolását követően a lehető leghamarabb e-mailben értesíti a Vevőt.

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 10 munkanapon, de legfeljebb 30 munkanap.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

Amennyiben a Vevő rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben és így a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben Szolgáltató a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül e-mailben értesíti a Vevőt erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a Vevő megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre a következő feltételek teljesülése esetén van lehetőség:

-korábbi fizetés és banki átutalás esetén, ha a Vevő a válaszlevéllel egyidejűleg átutalja az ismételt kézbesítés költségét,

Amennyiben

-Szolgáltató felszólítására a vevő 5 munkanapon belül nem reagál, vagy

-nem kéri az ismételt kézbesítést, vagy

-nem fizeti meg a fenti határidőben a szükséges összeget, úgy a szállítási költségek levonása után haladéktalanul, de legkésőbb a csomag visszaérkezését követő 30 napon belül visszaküldjük a már megfizetett vételárat a Vevő részére. Ez esetben Szolgáltató nem tartozik további teljesítési kötelezettséggel a Vevő felé.

TERMÉKEK ÁRA, A VÁSÁRLÁS KÖLTSÉGEI

A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) abban a pénznemben értendők, amit Vevő a pénznem választóban kijelölt, de minden esetben az adott pénznem rövidített változata is szerepel az összeg mellett.

A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak)at további adó nem terheli.

A termékek árán kívül szállítási díjat kell a Vevőnek fizetnie. A szállítási díj magában foglalja a csomagolás- és a szállítási költséget és a 27%-os áfát.

FIZETÉSI MÓDOK ÉS PÉNZNEMEK

-Banki átutalás
Banki átutaláshoz a megrendelést követően elküldjük az utaláshoz szükséges adatokat, melyet online, netbankon keresztül, vagy banki befizetéssel tudsz kiegyenlíteni magyar vagy külföldi bankból is.  Vevő bármely ország pénzintézeténél vezetett számlájáról tud fizetést indítani az alábbi adatokkal:

Átutalási adatok magyarországi bankból:

kedvezményezett: Batki-Domonkos Krisztina
számlaszám: 11773391-80209506-00000000

-Bankkártyás fizetési lehetőség OTP bankon keresztül
Az online bankkártyás fizetések a OTP bank rendszerén keresztül valósulnak meg forintban. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó OTP bank a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény.

-Utánvét 
A vásárló a vásárolt áru ellenértékét és a szállítás díját a kézbesítőnek fizeti ki. Amennyiben a vásárolt termékek kifizetését megtagadja, köteles a webáruház üzemeltetőjének a szállítási díjat és az utánvét kezelési költséget kifizetni. A szállítási díj kifizetését a csomag webáruházhoz történő visszaérkezte utáni kapcsolatfelvételtől számított 7 napon belül kell megtennie. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel. Ha a csomagot ingyen szállítottuk összeghatár illetve kuponos ajánlat miatt, a szállítási díjat akkor is ki kell fizetnie. Ebben az esetben azzal az összeggel számolunk, amennyi a megrendelt termékek ingyen szállítás nélküli díja lett volna.A szállítási díjat abban az esetben is meg kell részünkre fizetnie, ha a csomagot ingyen szállítottuk ingyen szállításra jogosító összeghatár illetve ingyen szállításra jogosító kuponos ajánlat miatt. Ebben az esetben azzal az összeggel számolunk, amennyi a megrendelt termékek ingyen szállítás nélküli díja lett volna, hisz cégünk azt a futárszolgálatnak is köteles kifizetni.  

A fizetés módját a "Pénztár" oldal "Fizetés" menüpontja alatt kell kiválasztani.

Amennyiben banki átutalást vagy bankkártyás fizetést választott a Vevő a megrendelésben és a megrendelt termékek ára a megrendelés visszaigazolását követő 8 munkanapon belül nem kerül kifizetésre (Szolgáltató bankszámláján jóváírásra), úgy Szolgáltató szabadul az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelés teljesítésére (4 illetve 8 nap után fizetési emlékeztetőt küldünk, utána töröljük a kifizetetlen megrendelést).

SZÁLLÍTÁS

Szállítási módok

A megrendelt terméke(ke)t szerződött partnerünk, a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (továbbiakban GLS Hungary Kft.) szállítja házhoz illetve magyarországi GLS csomagpontokra, valamint a Csomagküldő.hu Kft. szállítja külföldön házhoz a saját szerződött partnerein keresztül.

Szállítási helyek:

Magyarország 


Szállítási díjak

A jelenlegi szállítási díjak a következők:

Csomagsúly alapján szállítási díj / csomag. (Az itt feltüntetett árak forintban értendők, alanyi adó mentesek, azokat pénznem váltás esetén a Vevő a kiválasztott pénznemben látja.)

Belföld házhoz szállítás díjai:

Csomagsúly

 Magyarország

0- 0,5 kg

 1350 Ft

0,5- 2 kg

 1950 Ft

2- 3 kg

 2410 Ft

3- 5 kg

 2820 Ft

5-10 kg

 3280 Ft

10-15 kg

 3450 Ft

15-20 kg

 3800 Ft

20-25 kg

 4100 Ft

25-30 kg

 4445 Ft

30-40 kg

 5080 Ft

Belföld, csomagpontra szállítás díjai:

Csomagsúly

 magyarországi GLS csomagpont

0- 0,5 kg

 1130 Ft

0,5- 2 kg

 1905 Ft

2- 3 kg

 2286 Ft

3- 5 kg

 2820 Ft

5-10 kg

 3175 Ft

10-15 kg

 3430 Ft

15-20 kg

 3556 Ft

20-25 kg

 4100 Ft

25-30 kg

 4445 Ft

30-40 kg

 5080 Ft

Ingyen szállítás értékhatárai:
Magyarország: 12.000 Ft

A szállítási díjak a fuvarozó díjszabásának a módosulása esetén változhatnak, melyet minden esetben a jelen ÁSZF-ben közzéteszünk.
 

Szállítási feltételek

A megrendelést követően, ha bankkártyával vagy átutalással történik a fizetés, akkor a megrendelt termék(ek) árának vevő általi kifizetését és Szolgáltató részére történő jóváírását követő 10 munkanapon belül átadjuk a megrendelt termékeket a fuvarozónak.
A megrendelt termék(ek)et a megrendelőnek futárszolgálat szállítja házhoz. Szolgáltató a fuvarozónak való átadás határidejéért vállal felelősséget. A kiszállítás az adott fuvarozó cég saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül történik meg. A GLS Hungary Kft. általában az átadást követő 1 munkanapon belül kiszállítja a csomagot. A csomag sértetlenségét a kézbesítő jelenlétében Vevőnek kötelessége ellenőrizni! Ha sérülést lát, jegyzőkönyv felvétele szükséges, kérjük, ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációra, illetve az alább szabályozott elállásra a termék sérülése okán akkor van lehetősége a Vevőnek, ha a csomag fizikai sérüléséről szóló jegyzőkönyvet a reklamációval, illetve az elállásról szóló nyilatkozatával együtt részünkre bemutatja. Az elállás jogának esetleges gyakorlásának megkönnyítése végett, kérjük, hogy a küldemény átvételének időpontjáról a kézbesítőtől kérjen igazolást, vagy az átvételi elismervény vevőnél maradó példányát, őrizze meg. Amennyiben élni kíván az alábbi elállási jogával, úgy ezen igazolás másolatát is mellékelje elállási nyilatkozatához.
Át nem vett csomag
Amennyiben át nem vett csomagot a futárcég visszaszállítja részünkre, az alábbiak szerint járunk el:
-Utánvét esetén: Amennyiben Vevő a vásárolt termékek kifizetését megtagadja, köteles a webáruház üzemeltetőjének a szállítási díjat és az utánvét kezelési költséget kifizetni. A szállítási díj kifizetését a csomag webáruházhoz történő visszaérkezte utáni kapcsolatfelvételtől számított 7 napon belül kell megtennie. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel. A szállítási díjat abban az esetben is meg kell részünkre fizetnie, ha a csomagot ingyen szállítottuk ingyen szállításra jogosító összeghatár illetve ingyen szállításra jogosító kuponos ajánlat miatt. Ebben az esetben azzal az összeggel számolunk, amennyi a megrendelt termékek ingyen szállítás nélküli díja lett volna, hisz cégünk azt a futárszolgálatnak is köteles kifizetni. 
-Csomagponton át nem vett termék esetén: Amennyiben a vásárolt termékek nem kerülnek átvételre, Vevő köteles a webáruház üzemeltetőjének a szállítási díjat kifizetni. A szállítási díj kifizetését a csomag webáruházhoz történő visszaérkezte utáni kapcsolatfelvételtől számított 7 napon belül kell megtennie. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel. A szállítási díjat abban az esetben is meg kell részünkre fizetnie, ha a csomagot ingyen szállítottuk ingyen szállításra jogosító összeghatár illetve ingyen szállításra jogosító kuponos ajánlat miatt. Ebben az esetben azzal az összeggel számolunk, amennyi a megrendelt termékek ingyen szállítás nélküli díja lett volna, hisz cégünk azt a futárszolgálatnak is köteles kifizetni. Előre kifizetett csomag esetén a szállítási díjjal csökkentett végösszeget utaljuk vissza olyan formában, ahogy azt a Vevő kifizette. A szállítási díjat abban az esetben is levonjuk a visszautalandó végösszegből, ha a csomagot ingyen szállítottuk ingyen szállításra jogosító összeghatár illetve ingyen szállításra jogosító kuponos ajánlat miatt. Ebben az esetben azzal az összeggel számolunk, amennyi a megrendelt termékek ingyen szállítás nélküli díja lett volna, hisz cégünk azt a futárszolgálatnak is köteles kifizetni. 

ELÁLLÁS JOGA

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Vevő és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 

A vevő a nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ÁSZF "Cég adatok" fejezetében rögzített e-mail címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés számát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból a Szolgáltató nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

Elállás esetén a Vevő köteles a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban visszaküldeni Szolgáltató részére a kérdéses termékeket. A visszaküldés költsége a Vevőt terheli.

Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 14 napon belül a Szolgáltató a Vevő által a részére kifizetett összeget visszatéríti a Vevőnek, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. Szolgáltató jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának értékét.

A Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan termék tekintetében, amely az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, vagy ha azon használatbavétel jelei mutatkoznak.

Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vevő részére.

Vevő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

Vevő akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi a termék(eke)t.

A Vevő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, ez bruttó 1050 Ft.

Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Vevő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Vevő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén kizárólag írásban (okopakk@gmail.com) 

A Vevő és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezik 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelv. 

Vevő egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Amennyiben a webshopban megvásárolt termék már a vásárláskor hibás volt, és ez a hiba a vásárlást követően derül ki, úgy a Szolgáltató köteles a Vevő szavatossági igényét teljesíteni.

Vevő a webshopot üzemeltető Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Vevő kérheti a hibás termék javítását, kicserélését, illetve a szerződéstől is elállhat.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Vevő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető Szolgáltató nyújtotta. A Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

JÓTÁLLÁS

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vevő részére történő átadása napjával kezdődik.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Vevőt a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

-Vevő és Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Vevő hátrányára nem térhet el.

-A Vevő kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

-A Szolgáltató a Vevő nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

-A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vevő rendelkezésére kell bocsátani.

-Ha a Szolgáltató a Vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vevőt.

-A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

-Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

-Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

-Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

-Szolgáltató és Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

PANASZKEZELÉS RENDJE

-Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen közölheti.

-Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

-Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával. Felügyeleti szerveink a következők:

- megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;

- jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági versenyhivatala, amennyiben a mulasztás a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas (bővebb információt a www.gvh.hu weboldalon talál);

- elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság (bővebb információt a www.nhh.hu weboldalon talál);

- a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a Vevők tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;

- az Általános Szerződési Feltételek tartalmának jogszerűségét az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;

10.4. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
E-mail: nfh@nfh.hu


Pétervására 2021. 06. 02.

 

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Shopmasters-Informatika Kft.

Altalános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!